Welkom bij

Waar onderwijs en zorg elkaar ontmoeten!

Opleidingen

De opleidingen van de IFE bieden een loopbaan binnen de gezondheidszorg.

Alle opleidingen karakteriseren zich door hun duale inrichting. Dat wil zeggen dat alle opleidingen zowel in de theorie (op school) als ook in de praktijk (zorginstelling) plaatsvinden.

IFE biedt verschillende basis en vervolgopleidingen. Ook verzorgen wij enkele deeltijdopleidingen op HBO niveau. Alle basisopleidingen zijn modulair georganiseerd, met mogelijkheid tot doorstroming en worden momenteel jaarlijks aangeboden. De verpleegkundige vervolg en deeltijd HBO-opleidingen worden regelmatig verzorgd. 

Alle opleidingen van de IFE zijn erkend op Curaçao, Aruba, Sint Maarten, BES-eilanden en Nederland. De afgestudeerden van niveau 4 kunnen moeiteloos doorstomen naar een HBO-opleiding. Gediplomeerden die naar Nederland willen om te gaan werken, dienen individueel weer erkenning in Nederland aan te vragen, in verband met de BIG-registratie. Jaarlijks levert IFE tientallen gediplomeerden in de gezondheidszorg af.

Basisopleidingen

Helpende Zorg

Als helpende zorg stimuleer en ondersteun je de zelfzorg en zelfredzaamheid van de zorgvrager, waarbij de nadruk op huishoudelijk werk en persoonlijke verzorging ligt.

De voornaamste plaatsen waar je aan de slag kunt als gediplomeerde helpende zorg, zijn: bejaarden tehuis, verzorgingshuis, instelling voor lichamelijk- of verstandelijk gehandicapten en extramurale bejaardenzorg.

Na het behalen van je diploma tot helpende zorg kan je toegelaten worden tot de opleiding tot verzorgende IG.

Bij voldoende belangstelling kan deze opleiding op een verkorte traject worden aangeboden.

Verzorgende IG

Als verzorgende IG biedt je hulp op die plaatsen en die momenten, waarin de primaire leefomgeving van de zorgvrager aanvulling nodig heeft. Het uitgangspunt van de zorgverlening is de handhaving en stimulering van de zelfbekwaamheid van de zorgvrager.

Als verzorgende IG ben je voornamelijk inzetbaar in de volgende instellingen: verzorgings-/verpleeghuis, psychiatrische instelling, extramurale gezondheidszorg en verstandelijk gehandicapten zorg.

Na het behalen van je diploma tot verzorgende IG kan je toegelaten worden tot de opleiding tot verpleegkundige in het eerste leerjaar.

Bij voldoende belangstelling kan deze opleiding op een verkorte traject worden aangeboden.

Apothekersassistent

Het beroep apothekersassistent is veelzijdig en brengt onder andere de volgende taken met zich mee: het begeleiden van de patiënt bij zijn geneesmiddelen gebruik, geneesmiddelen klaarmaken en afleveren en het bijhouden van de administratie.

De voornaamste plaatsen waar je aan de slag kunt als je gediplomeerd apothekersassistent bent, zijn: openbare apotheek, ziekenhuisapotheek en farmaceutische groothandel.

Deze opleiding start niet elk jaar en is afhankelijk van de behoefte van het werkveld.

Doktersassistent

De doktersassistent heeft als taak zieke mensen te assisteren, is het eerste aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt en heeft inzicht in de vraag of de behoefte van de patiënt/cliënt en kan de vereiste zorg efficiënt uitvoeren. De doktersassistent handelt volgens gemaakte afspraken en bepaalt het moment en situatie waarin werkzaamheden uitgevoerd worden en werkt alleen of in teamverband.

De voornaamste plaatsen waar je aan de slag kunt als je gediplomeerd doktersassistent bent zijn: solo praktijk (dokter/specialist), groepspraktijk (dokter/specialist), gezondheidscentrum, polikliniek, sociale gezondheidszorg (ARBO-dienst, Bedrijfsgezondheidszorg, Jeugdgezondheidszorg en G&GZ)

Verpleegkundige

Als verpleegkundige ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van het verpleegkundig proces. Je organiseert en coördineert de zorg rondom de zorgvrager en van daaruit bepaal je je verpleegkundig handelen. Daarnaast heb je een aantal rand voorwaardelijke taken, zoals kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering.

Je bent inzetbaar in alle werkvelden van de gezondheidszorg; kortom overal in de gezondheidszorg waar verpleegkundige taken verricht moeten worden, te weten: extramurale gezondheidzorg, psychiatrisch ziekenhuis of instelling, verstandelijk gehandicapten zorg, algemeen ziekenhuis, verpleeg/verzorgings instelling, verslavingszorg.

Bij voldoende belangstelling kan deze opleiding op een verkorte traject worden aangeboden.

Operatieassistent

Met dit diploma ben je inzetbaar op een operatiekamer. De operatiekamer is de plaats waar patiënten behandeld worden voor een chirurgische ingreep in of aan hun lichaam.

Als operatiekamer assistent sta je de gespecialiseerde arts bij, afhankelijk van de zwaarte en duur van de operatie. De assistent helpt mee om de apparaten, die gebruikt worden tijdens de operatie, op de juiste manier te bedienen en het instrumentarium, welke de chirurg gebruikt, in de juiste volgorde aan te reiken. Als een hecht team werken deze mensen allemaal nauw samen om de operaties een succes te maken.

Deze opleiding start niet elk jaar.

Wil jij het verschil maken in de zorg?

Kies één van ons erkende opleidingen of neem direct contact met ons op voor meer informatie.

Vervolgopleidingen

Naast de basisopleidingen verzorgt de IFE een aantal vervolgopleidingen voor verpleegkundigen (VVO), te weten:

Deze opleidingen hebben als doel: specialistische verpleegkundige zorg verlenen.

De doelgroep van deze opleidingen zijn verpleegkundigen die al 4 á 6 maanden op een specialistische afdeling werkzaam zijn.

Maandelijks komen de studenten 4 dagen á 8 lesuren voor theorie op school. De praktijk c.q. stage is gedurende de gehele opleiding en vindt plaats in eigen werkveld/instelling.

De opleidingen gaan van start aan de hand van de behoeften van, en in samenspraak met de instellingen. Vóór de start van de opleiding dient de verpleegkundige een voortraject van 12 theoriedagen verdeeld over 3 maanden te volgen. Bij het behalen hiervan heeft de verpleegkundige toegang tot de vervolgopleiding.

HBO-opleidingen (deeltijd)

Leraren Opleiding Verpleegkunde Tweedegraads

De LOV leidt studenten, die reeds als verpleegkundig beroepsbeoefenaar werkzaam zijn (of zijn geweest), op tot leraar verpleegkunde voor het verrichten van zowel docententaken in het middelbaar beroepsonderwijs als onderwijs- en opleidingstaken in de gezondheidszorg.

Maandelijks komen de studenten 3 à 4 dagen à 8 lesuren voor theorie op school. De onderwijsstage vindt plaats in het 2e leerjaar binnen een VSBO- of SBO-school, Sector Zorg en Welzijn.

De opleiding start bij voldoende belangstelling.

Maatschappelijke Gezondheidszorg (AGZ/GGZ)

De opleiding biedt een voorbereiding op het beroep van verpleegkundige in de Maatschappelijke Gezondheidszorg. Hierbij gaan we uit van de kennis, inzichten en vaardigheden, door de student al opgedaan in de initiële opleiding tot verpleegkundige en eventueel in de praktijk van het werk.

Er is gekozen voor de praktijkvariant van de MGZ-opleiding met twee afstudeerrichtingen: 1.de Algemene Gezondheidszorg(A.G.Z.); en 2. de Geestelijke Gezondheidszorg(G.G.Z.).

Gedurende de gehele opleiding vindt er een integratie plaats van de theorie in de praktijk van de eigen werkveld/instelling. Binnen het onderwijs wordt zoveel mogelijk aangesloten bij kennis en ervaring van de student.

Maandelijks komen de studenten 3 à 4 dagen à 8 lesuren voor theorie op school. De praktijk c.q. stage is gedurende de gehele opleiding en vindt plaats in eigen werkveld/instelling.

De opleiding start bij voldoende belangstelling.

Management Zorg en Welzijn

De MMO opleiding is er op gericht bij studenten specifieke bekwaamheden te ontwikkelen die de grondslag vormen voor de uitoefening van een leiderschapsfunctie op middenkaderniveau op bepaalde terreinen van de gezondheidszorg en welzijn op/in Curaçao.

Gedurende de gehele opleiding vindt er een integratie plaats van de theorie in de praktijk van de eigen werkveld/instelling. Binnen het onderwijs wordt zoveel mogelijk aangesloten bij kennis en ervaring van de student.

Maandelijks komen de studenten 3 à 4 dagen à 8 lesuren voor theorie op school.

De opleiding start bij voldoende belangstelling.

Ben jij

Ben jij geïnteresseerd in één van onze opleidingen en wil je meer weten, neem dan gerust contact met ons op.